Baterie a řízení spotřeby

SmartBox se ve standardní konfiguraci dodává se sondou EMM v.3, která primárně slouží pro měření okolního prostředí. Měří tedy teplotu, tlak, vlhkost a další fyzikální veličiny. Jednou z dalších funkcí této sondy je i inteligentní řízení spotřeby SmartBoxu, tuto funkci jsme nazvali BX power management.

Největší spotřebu energie v SmartBoxu má GPS tracker, a to i v případě, že je nastaven na nízké vzorkování. EMM sonda tracker uspí tak, že je odběr GPS trackeru nulový. Odběr samotné sondy je oproti odběru GPS trackeru zanedbatelný. Sonda tracker probouzí jen v zadaných časových intervalech, nebo při překročení nastavených limitů kontrolovaných sondou při přepravě (teplota, osvětlení). V praxi to znamená, že se výdrž SmartBoxu při úsporném nastavení prodlouží až na 3 roky.

Ukázkový graf kapacity baterie při používání SmartBoxu
Ukázkový příklad: EMM sonda probouzí GPS tracker ve SmartBoxu vždy jednou za 24 hodin. Po probuzení GPS tracker pošle data nasbíraná sondou za posledních 24 hodin spolu s aktuální GPS polohou. EMM sonda poté GPS tracker znovu uspí a pokud během přepravy nedojde k překročení hlídaných limitů probudí jej opět až po 24 hodinách. Při tomto nastavení je kapacita baterie SmartBoxu po roce provozu 68%.